ODLUKA O NATJECŐĆAJU ZA PRODAJU MAN F2000 rujan 2023.

Predmet prodaje je rabljeno teretno vozilo koje je u ispravnom stanju. Tovarni sanduk vozila je u neispravnom stanju. Prodaja ńáe se provesti putem javnog natjeńćaja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Teretno vozilo: ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† MAN F2000 Broj Ň°asije: ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† WMAT080155M209809 Godina proizvodnje: ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 1998. Tehnińćka karakteristika:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 26.000,00 kg   ńĆlanak 2. Vozilo se moŇĺe …

Odluka o poniŇ°tenju natjeńćaja za prodaju rabljenog teretnog vozila MAN F2000

Predmet prodaje: ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Rabljeno teretno vozilo MAN F2000 Procijenjena vrijednost prodaje: ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 7.500,00 eura bez PDV-a ObrazloŇĺenje razloga poniŇ°tenja:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Nije pristigla nijedna ponuda Rok mirovanja: ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Rok mirovanja ne primjenjuje se jer nije pristigla¬†¬† nijedna ponuda Uputa o pravnom lijeku: ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Nije primjenjivo Odluka o poniŇ°tenju natjeńćaja za prodaju rabljenog teretnog vozila MAN F2000

Odluka o raspisivanju natjeńćaja za prodaju rabljenog teretnog vozila MAN F2000

Predmet prodaje je rabljeno teretno vozilo koje je u ispravnom stanju. Tovarni sanduk vozila je u neispravnom stanju. Prodaja ńáe se provesti putem javnog natjeńćaja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Teretno vozilo: ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† MAN F2000 Broj Ň°asije: ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† WMAT080155M209809 Godina proizvodnje: ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 1998. Tehnińćka karakteristika:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 26.000,00 kg Vozilo se moŇĺe pregledati radnim danom …

Odluka o raspisivanju natjeńćaja za prodaju rabljenog sluŇĺbenog vozila ‚Äď Volkswagen LT 35, 2DX0FE za dijelove

Na temelju ńćlanka 20. ¬†¬†Izjave o osnivanju druŇ°tva s ogranińćenom odgovornoŇ°ńáu KOMUNALAC DAVOR d.o.o., Ivana Gundulińáa 35, 35425 Davor, OIB: 65665226983, direktor druŇ°tva dana 01.09.2022. godine donosi sljedeńáu ODLUKU o raspisivanju natjeńćaja za prodaju rabljenog sluŇĺbenog vozila ‚Äď Volkswagen LT 35, 2DX0FE za dijelove   PREDMET PRODAJE Predmet prodaje je vozilo u vlasniŇ°tvu druŇ°tva Komunalac …

Odluka o raspisivanju natjeńćaja za prodaju rabljenog stroja rovokopańć JCB 803.0 ZTS broj Ň°asije JCB08030A71229475 ‚Äď za dijelove

Na temelju ńćlanka 20. Izjave o osnivanju druŇ°tva s ogranińćenom odgovornoŇ°ńáu KOMUNALAC DAVOR d.o.o., Ivana Gundulińáa 35, 35425 Davor, OIB: 65665226983, (u nastavku teksta: DruŇ°tvo), direktor druŇ°tva dana 15.09.2022. godine donosi sljedeńáu ODLUKU o raspisivanju natjeńćaja za prodaju rabljenog stroja rovokopańć JCB 803.0 ZTS broj Ň°asije JCB08030A71229475 ‚Äď za dijelove   ńĆlanak 1. Predmet prodaje …

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada putem financijskog leasinga

Tvrtka Komunalac Davor d.o.o. nabavlja komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada Tvrtka Komunalac Davor d.o.o.¬† okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga¬† ‚ÄěNabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada‚Äú¬† prijavila je projekt pod Referentnim broj: KK.06.3.1.18 . Tijekom studenog 2020. godine projekt je pozitivno ocjenjen i donesena je Odluka o financiranju za ovaj¬† projektni prijedlog. Dana …