Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju rabljenog teretnog vozila MAN F2000

Predmet prodaje je rabljeno teretno vozilo koje je u ispravnom stanju. Tovarni sanduk vozila je u neispravnom stanju. Prodaja će se provesti putem javnog natječaja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Teretno vozilo:                                         MAN F2000

Broj šasije:                                                 WMAT080155M209809

Godina proizvodnje:                              1998.

Tehnička karakteristika:                       26.000,00 kg

Vozilo se može pregledati radnim danom u vremenu od 8.00 do 12.00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda uz prethodnu najavu na tel. 035/347 – 087. Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na gore navedenu adresu Društva.

Početna cijena utvrđuje se u iznosu: 7.500,00 €  (56.508,75 HRK)  sa uključenim PDV-om.

Rok za dostavu ponude je: 07.09.2023.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – Ponuda za kupnju rabljenog teretnog vozila“, preporučenom poštom na adresu: KOMUNALAC DAVOR d.o.o., Ivana Gundulića 35, 35425 Davor.

S ponuditeljem će se sklopiti ugovor o prodaji.

Odluka o prodaji rabljenog teretnog vozila marke MAN F2000