Odvoz komunalnog otpada

Raspored odvoza komunalnog otpada u 2019.g

 

OPĆINA DAVOR:

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD – PONEDJELJAK

PLASTIKA – PRVA SRIJEDA U MJESECU

PAPIR – TREĆI PETAK U MJESECU

GLOMAZNI OTPAD UZ NAJAVU –  PRVI PONEDJELJAK U 3. MJESECU, PRVI PONEDJELJAK U 10. MJESECU

 

____________________________________________________________

OPĆINA NOVA KAPELA ZA MJESTA: BILI BRIG, NOVA KAPELA, BATRINA, SEOCE, DRAGOVCI, STARA KAPELA, SIČE I MAGIĆ MALA

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD – ČETVRTAK

PLASTIKA – DRUGA SRIJEDA U MJESECU

PAPIR – ČETVRTI PETAK U MJESECU

GLOMAZNI OTPAD UZ NAJAVU –  PRVA SRIJEDA U 3. MJESECU, PRVA SRIJEDA U 10. MJESECU

 

____________________________________________________________

OPĆINA NOVA KAPELA ZA MJESTA: PAVLOVCI, DONJI LIPOVAC, SREDNJI LIPOVAC, GORNJI LIPOVAC

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD – UTORAK

PLASTIKA – PRVI PETAK U MJESECU

PAPIR – ČETVRTA SRIJEDA U MJESECU

GLOMAZNI OTPAD UZ NAJAVU –  PRVI ČETVRTAK U 3. MJESECU, PRVI ČETVRTAK U 10. MJESECU

 

____________________________________________________________

OPĆINA VRBJE:

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD – UTORAK

PLASTIKA – PRVI PETAK U MJESECU

PAPIR – ČETVRTA SRIJEDA U MJESECU

GLOMAZNI OTPAD UZ NAJAVU –  PRVI UTORAK U 3. MJESECU, PRVI UTORAK U 10 MJESECU

 

_____________________________________________________________

Stare automobile, auto dijelove, akumulatore, auto gume i građevinski materijal  – NE VOZIMO -.

Molimo građane da odvojeno odlože metalni otpad od ostalog krupnog otpada. Krupni otpad se odlaže na mjesto gdje se inače iznose posude sa kućnim otpadom