Profil tvrtke

Općina Davor je osnivač druÅ”tva Komunalac Davor d.o.o. i njegov je jedini član

U poslovanju Komunalac Davor d.o.o. obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

  • Skupljanje otpada
  • Prijevoz otpada
  • Zbrinjavanje i odlaganje komunalnog otpada

Dozvola za gospodarenjem otpada: dozvola

Osnovni podaci:

Komunalac Davor d.o.o.

Ivana Gundulića 35

35425 Davor

Republika Hrvatska

Kontakt telefon: 035/347 087

E-mail: info@komunalac-davor.hr

OIB: 65665226983

MB: 02249332