Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju rabljenog stroja rovokopač JCB 803.0 ZTS broj šasije JCB08030A71229475 – za dijelove

Na temelju članka 20. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KOMUNALAC DAVOR d.o.o., Ivana Gundulića 35, 35425 Davor, OIB: 65665226983, (u nastavku teksta: Društvo), direktor društva dana 15.09.2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za prodaju rabljenog stroja rovokopač JCB 803.0 ZTS broj šasije JCB08030A71229475 – za dijelove

 

Članak 1.

Predmet prodaje je rabljeni – neispravni stroj rovokopač JCB 803.0 ZTS broj šasije: JCB08030A71229475 za dijelove. Prodaja će se provesti putem javnog natječaja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Stroj:                                              ROVOKOPAČ JCB 803.0 ZTS

Broj šasije:                                   JCB08030A71229475

Godina proizvodnje:                2007.

 

Članak 2.

Vozilo se može pregledati radnim danom na adresi Ivana Gundulića 35, 35425 Davor u vremenu od 8.00 do 12.00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda uz prethodnu najavu na tel. 035/347 – 087. Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Članak 3.

Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na gore navedenu adresu Društva.

Početna cijena utvrđuje se u iznosu: 30.000,00 kn, 3.981,68 € (preračunato prema fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK)  sa uključenim PDV-om.

Rok za dostavu ponude je 21.09.2022.

Članak 4.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – Ponuda za kupnju rabljenog stroja – za dijelove“, preporučenom poštom na adresu: Komunalac Davor d.o.o., Ivana Gundulića 35, 35425 Davor.

S ponuditeljem će se sklopiti ugovor o prodaji.

  1. SADRŽAJ PONUDE
  • Broj ponude i datum
  • Ime i prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe).
  • Ponuđena kupoprodajna cijena

 

  1. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, odabrati će se ponuditelj čija je ponuda prva zaprimljena.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje stroja bez posebnog obrazloženja .

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s društvom Komunalac Davor d.o.o. u roku od 8 dana od dana dostave Odluke o odabiru njegove ponude kao najpovoljnije.

 

Članak 5.

Ovaj oglas o prodaji objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Društva.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja iste.

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU STROJA ROVOKOPAČ JCB 803.0 ZTS