Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila – Volkswagen LT 35, 2DX0FE za dijelove

Na temelju članka 20.   Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KOMUNALAC DAVOR d.o.o., Ivana Gundulića 35, 35425 Davor, OIB: 65665226983, direktor društva dana 01.09.2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za prodaju rabljenog

službenog vozila – Volkswagen LT 35, 2DX0FE za dijelove

 

  1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je vozilo u vlasništvu društva Komunalac Davor d.o.o. za dijelove. Prodaja će se provesti putem javnog natječaja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

  1. PODACI O VOZILU

Marka vozila: VOLKSWAGEN

Model:  LT 35, 2DX0FE

Karoserija: OTVORENI

Br. vrata/br. sjedala: 3/6

Zapremnina motora: 2459cm3

Snaga motora u kW: 75

Gorivo: DIESEL

Mjenjač: RUČNI

Godina proizvodnje: 1997.

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 3.800,00 kn sa uključenim PDV-om.

  1. PREGLED VOZILA

Automobil se može pregledati radnim danom na adresi Ivana Gundulića 35, 35425 Davor u vremenu od 8.00 do 12.00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda uz prethodnu najavu na tel. 035/347 – 087. Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

  1. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Rok za dostavu ponude je 06.09.2022.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – Ponuda za kupnju službenog vozila“, preporučenom poštom na adresu: Komunalac Davor d.o.o., Ivana Gundulića 35, 35425 Davor.

S ponuditeljem će se sklopiti ugovor o prodaji.

  1. SADRŽAJ PONUDE
  • Ime i prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe).
  • Ponuđena kupoprodajna cijena

 

  1. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, odabrati će se ponuditelj čija je ponuda prva zaprimljena.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja .

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s društvom Komunalac Davor d.o.o. u roku od 8 dana od dana dostave odluke o odabiru njegove ponude kao najpovoljnije.

 

Klasa: 363-01/22-01/950

Datum: 01.09.2022.