Odluka o poništenju natječaja za prodaju rabljenog teretnog vozila MAN F2000

Predmet prodaje:                                           Rabljeno teretno vozilo MAN F2000

Procijenjena vrijednost prodaje:                   7.500,00 eura bez PDV-a

Obrazloženje razloga poništenja:                  Nije pristigla nijedna ponuda

Rok mirovanja:                                               Rok mirovanja ne primjenjuje se jer nije pristigla   nijedna ponuda

Uputa o pravnom lijeku:                                Nije primjenjivo

Odluka o poništenju natječaja za prodaju rabljenog teretnog vozila MAN F2000